Jdi na obsah Jdi na menu
 


Canisterapie

- je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního pùsobení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou souèástí pro zlepšeni postižení: mentálního, tìlesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii - a to jak doma, tak v ústavech. Toto je jen výèet dosud uplatòovaných oblastí, kde je možno psa - canisterapeuta použít. U jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnìní, vìku klienta, prostøedí a pøístupnosti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář