Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klasicismus

(1750-1820)

 

Stav společnosti:

 

- hlavní myšlenkový proud osvícenství (důraz na rozum)

 

- návrat přírodě (Rousseau [Ruso])

 

Charakter hudby

 

- melodie jednoduchá, zpěvná, pravidelně členěná

 

- kontrast (silně; tempo pomalu;rychle)

 

- pevný notový zápis

 

- zjednodušení harmonie, zřetelné stanovení jedné hlavní myšlenky

 

Hudební formy:

 

symfonie

 

4 věty: 1. Allegro

 

 2.Andante

 

 3.taneční )menuet)

 

 4.Allegro

 

smyčcový kvartet

 

-4 věty

 

-pro 2 housle, violu a violončelo

 

koncert pro sólový nástroj a orchestr (3 věty)

 

sonáta

 

-3 nebo 4 věty

 

-pro sólový nástroj

 

opera

 

balet

 

melodram

 

-hudba 1 mluvené slovo

 

 

 

Sonátová forma

 

-způsob organizace hudebního materiálu vnitřní organizace jedné věty

 

-jedna věta má tři části: 1.expozice (převede 2-3 odlišná témata)

 

    2.provedení (práce s tématy)

 

    3.repríza (témata se objeví znovu v hlavní tónině)

 

- tuto strukturu mají vždy první věty a někdy i čtvrté věty

 

 

 

operní forma

 

Christoph Willibald Gluck

 

- požadoval sepjetí opery s literární předlohou, zrovnoprávnění všech složek

 

 

 

ČESKÝ KLASICISMUS

a)      domácí tvorba

 

František Xaver Dušek

 

-s manželkou Josefínou o Mozarta za jeho pobytu v Praze (vila Bertramka)

 

Václav Jan Tomášek

 

-významný klavírní pedagog

 

Jakub Jan Ryba

 

-učitel v Rožmitále

 

-autor slavného díla Česká mše vánoční „Hej mistře“

 

b)      zahraniční tvorba

 

(česká hudební emigrace)

 

1.Manheim

 

-mannheimská škola (propracovala se dynamika, 4 větost symfonie, struktura sonátové formy)

 

Jan Václav Stamitzt

 

2.Paříž

 

Jan Ladislav Dusík

 

-významný klavírní virtuóz

 

-turné po Evropě

 

Antonín Rejcha

 

-profesor pařížské konzervatoře

 

-mezi žáky patřili: Gounod (gunód) a Berlioz (berlióz)

 

3. Německo

 

Jiří Antonín Benda

 

-tvůrce melodramů

 

4.Itálie

 

Josef Mysliveček

 

-tvůrce oper

 

-„božský čech“

 

 

 

SVĚTOVÝ KLASICISMUS

tzv. 1.Vídeňská škola

 

Joseph Haydn (josef hajdn)

 

-narozen 1732    zemřel 1809 ve Vídni

 

-rodina koláře, hudby milovná rodina, obec Roran blízko Maďarských hranic

 

-jako dítě byl sboristou v chrámu sv. Štěpána ve Vídni, po ztrátě hlasu vyloučen, živořil, příležitostně si vydělával, v hudbě byl samouk

 

-Ve 27. letech se stává kapelníkem u hraběte Morzina (morcina,zámek v Dolní Lukavici u Plzně)

 

-o 2 roky později 1761 se stal kapelníkem nejbohatšího uherského magnáta Esterházyho

 

-jeho dvůr měl i vlastní operu, po smrti knížete byl finančně zajištěn

 

-podnikl 2 cesty do Anglie, obdržel čestný doktorát v Oxfordu, slavil úspěchy tvořil vrcholná díla

 

-přátelil se s Mozartem

 

-učitel Beethovena

 

-otec smyčcového kvartetu např. skřivánčí, císařský

 

-napsal 104 symfonií: Lukavická

 

12 Londýnských (S úderem kotlů, S vířením kotlů)

 

Na odchodnou

 

-hudebníci pomalu odcházejí během poslední věty až na konec tam zbydou 2 houslisté, chce naznačit, aby je na Vánoce pustil domů

 

 

 

Oratoria

 

-Stvoření, Čtvero ročních období

 

instrumentální koncert (pro housle, klavír, violončelo, trubku)

 

1811-založena pražská konzervatoř, nejstarší v Evropě

 

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756 Salzburg – 1791 Vídeň)

 

-otec Leopold Mozart byl dvorní kapelní v Salzburgu, pečoval o jeho hudební vzdělání

 

-v 5. letech hrál výborně na cembalo, housle, první skladatelské pokusy

 

-se svojí starší sestrou Marií Annou a otcem podnikaly turné po Evropě (Vídeň-Marie Terezie, Itálie, Londýn)

 

-v 7.letech vycházejí skladby tiskem

 

-ve 13.letech napsal 1.operu

 

-ve 14.letech řídil operu v Miláně

 

-slouží v Salzburské kapele u arcibiskupa, službu nenávidí a proto se r.1781 nechává vyhodit a čeká na lepší nabídku z Vídně – ta ale nepřijde

 

-Vídeňské publikum Mozartově hudbě nerozumí

 

-úspěchy v Praze s operou Figarova svatba, Pražané si u něj objednávají operu Don Giovanni (premiéra 29.10.1787 v Nosticově divadle -  Stavovské)

 

-byl ubytován na Bertramce u Duškových v Praze, pro Josefínu píše operní árie

 

-dluhy, špatní zdravotní stav, životospráva, vedli k předčasné smrti, pochován ve společenském hrobě

 

Zachováno 626 děl:

 

-45 symfonií (Pražská, Velká, Jupiter)

 

-sólové koncerty (klavír, housle, dechové nástroje, kombinace nástrojů)

 

-serenády (Malá noční hudba)

 

-sonáty (Turecký pochod)

 

-smyčcové koncerty (23)

 

-Opery (Únos ze serailu, Figarova svatba, Don Giovanni, Kouzelná flétna)

 

-mše (Rekviem; Requiem-mše za zemřelé, nedokončil)