Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na profese

Věk: 7+

Cíl: rozvoj zásoby, vyjadřování vědomostí, smyslové vnímání

 

Zeptáme se dětí, kde pracují jejich rodiče a co ve své práci dělají. Povídejte si o různých povoláních. Víte, kdo při svém povolání napomáhá k ochraně přírody a životního prostředí? Třeba popeláři, kteří vyvážejí odpad a poklízejí kolem kontejnerů. Také metaři ulic, zahradníci, kteří sázejí květiny na záhony a pečují o ně. Které povolání se vám líbí na tolik, že byste si ho v budoucnu zvolili jako svou profesi??

Jeden hráč si vybere zaměstnání. Pošeptá vedoucímu název. Ostatní děti mají vhodně volenými otázkami zjistit, o jakou profesi se jedná. Nesmějí však hned vyslovit název zaměstnání. Kdo řekne název, který není správný, tak už nesmí dál pokládat otázky. Kdo povolání uhodne tak vystřídá hráče a zvolí si jiné zaměstnání. Vedoucí může přispět drobnou nápovědou, když si hráč není jistý odpovědí na některou z otázek. Hrajte několikrát.

 

Příklady otázek a odpovědí:

-          Nosíš uniformu?

-          Řídíš při své práci auto?

-          Opravuješ sešity?

-          Jsi prodavačka? (hráč, který se ptal, už nesmí položit otázku, pokud se netrefil)

-          Pečeš rohlíky a chleba?

-          Vaříš jídla?

-          Nosíš zástěru?

-          Prodáváš uzavřená jídla dětem?

-          Jsi kuchařka?

-          ……….

 

 

Seznam profesí

 

hasiči

hajný

policista

veterinář

číšník

taxikář

prodavač

plavčík

lékař

instalatér

zdravotní sestra

voják

zemědělec

spisovatel

kuchařka

novinář

farář

podnikatel

automechanik

soudce

kadeřnice

učitelka

malíř

výpravčí

zahradník

horník

krejčí

herečka

zedník

pekař

 

Varianta:

Na lístky napíšeme názvy různých profesí. Povídáme si ve skupině, co kdo v uvedeném zaměstnání dělá. Potom jeden hráč vylosuje lístek s názvem povolání. Ostatní hádají pomocí zjišťovacích otázek, o jakou profesi jde.

Na mšice a berušky

Věk: 6+

Cíl: rychlost, obratnost, orientace v prostoru, smyslové vnímání

Pomůcky: stopky

 

Rozdělíme se na dvě skupiny. Vymezíme prostor, ve kterém se budou pohybovat, např.: celý areál zahrady. Jedna skupina budou mšice a druhá berušky. Mšice se na povel vedoucího rozběhnou po celé zahradě, jako správní škůdci budou naznačovat ožírání listů rostlin. Berušky na znamení vyběhnou a mšice musí pochytat. Ulovené mšice odvedou na určené místo. Mšice mohou před beruškami utíkat, schovávat se, vyhýbat. Vedoucí stopuje čas. Po uplynutí 3 minut, spočítají berušky ulovené mšice. Potom se vymění role a vítězí to družstvo, které mělo nejvíce pochytaných mšic.

Na hlídače a vrabce

Věk: 4+

Cíl: cit pro rytmus, rychlost, obratnost, rozhodnost, orientace v prostoru

 

Povídejme si s dětmi o tom, kteří živočichové patří mezi škůdce. Někteří ptáci, také myši, krtci, housenky a mandelinky bramborové poškozují úrodu na polích nebo zahrádkách tím, že požírají listy a plody nebo narušují kořeny rostlin.

V této hře bude mít hlavní úlohu hlídač, který musí vyhnat rostlinné škůdce. Jedno z dětí bude představovat hlídače. Sedne si nebo lehne a předstírá spánek. Ostatní děti v roli vrabců se pomalými krůčky přibližují ze vzdálenosti alespoň deseti metrů. Při chůzi společně rytmicky odříkávají tichým hlasem následující říkadlo: „Hlídač usnul na lavici, všichni vrabci na pšenici, až se zrní nazobáme, na hlídače zavoláme.“ A až silným hlasem zvolají:“Hlídači!“ Probuzený hlídač hbitě vyskočí, rozběhne se a snaží se chytit některé dítě. Koho chytí, s tím si vymění úlohu, a hrát můžeme znovu.

 

Včelí roj

Věk: 6+

Cíl: sluchové vnímání, rychlost, matematické dovednosti, fyzický kontakt, rozhodnost,

spolupráce

Pomůcky: píšťalka

 

Včelky žijí v úlech. Vylétají ven od jara do podzimu a opylují květy. Z nektaru květů vyrábějí sladký med, který má léčebné účinky. Včelky žijí ve velkém společenství, které tvoří včely dělnice, královna matka a samečci trubci. Královna jediná klade vajíčka. Když zestárne, vylétne ven z úlu a uvolní místo nové královně. Spolu se starou královnou odlétne také početní roj včelích dělnic. Roj se usadí na větvi a později vyhledává nový domov, nejčastěji v dutině stromu.

Zahrajeme si na včelí rojení. Procházíme se nebo volně pobíháme v blízkosti vedoucího. Jakmile vedoucí zapíská několikrát na píšťalku, rychle spočítáme, kolikrát zapískal. Utvoříme roj s přesně tolika členy, kolik jste zaslechli signálů píšťalkou. Kdo se včas nezařadil do roje, vypadne ze hry a v roli diváka sleduje dění. Vedoucí dá dětem ve skupinách pokyn, aby se rozešly. Po chvíli opět zapíská, tentokráte jiný počet signálů. Děti tvoří roje tak dlouho, dokud ve hře zůstane poslední dvojice. Ta se rozlosuje hrou kámen, nůžky, papír. Vítěz převezme píšťalku a v nové hře určuje pomocí zvukových znamení, kolik dětí se musí seskupit do roje.

Rozpočitadlo

Věk:  5+

Cíl: cit pro rytmus, pozornost, rozhodnost, rychlost, obratnost

 

Postavíme se do kruhu, jeden hráč zůstane stát uprostřed. Začne odříkávat rozpočitadlo, ostatní děti mohou odříkávat spolu s ním. Na koho padne poslední slabika, ten musí rychle vyběhnout ze svého místa a oběhnout kruh. Totéž udělá hráč, který stál uprostřed. Vyběhne mezerou, která vznikne na místě vylosovaného hráče, oběhne kruh v protisměru soupeřovy trasy. POZOR NA SRÁŽKU!!!  Předem děti upozorníme, že se při běhu setkají a musí se bezpečně vyhnout. Kdo dříve doběhne na uvolněné místo, zůstane stát v kruhu mezi dalšími dětmi. Hráč, který běžecký závod prohrál, se postaví doprostřed a začne znova odříkávat rozpočitadlo.

 

Rozpočitadla

 

U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,

na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

 

Pod černou višní,

zahrada se pyšní.

Jemine, jen ty ne!

 

Za vesnicí na kopečku,

sedí zajíc na bobečku,

přišel na něj Vonásek

ustřelil mu ocásek.

 

Borovice stojí v lese,

sekera se na ni třese,

raz dva tři, raz dva tři,

ty mezi nás nepatříš.

 

Z jedné strany kocour číhá,

z druhé strany myš,

neutečeš, milá myško,

to si tedy piš.

 

Bum, bum, bum,

hlídám dům,

tluču přitom na buben,

a ty půjdeš z kola ven.

 

 

Zvířecí rodiny

Věk: 7+

Cíl: spolupráce, komunikace, rozvoj myšlení, fantazie, tvořivost

Pomůcky: kartičky s názvy živočichů – samec, samice a mládě, kartiček by mělo být stejně

jako dětí

 

V jednom vtipu se ptá dítě tatínka, jak se jmenuje manželka hada. Jak byste mu odpověděli? Je to snad hadice? Ne, je to prostě samice hada.

U některých zvířecích druhů pojmenováváme jinak samice, samce i mláďata. Napíšeme na kartičky jména různých živočichů. Děti si vylosují po jednom lístečku. Přečtou si název živočicha, kterého budou ve hře představovat. Potom mají za úkol, mlčky vyhledat mezi ostatními dětmi členy své rodiny. Kdo utvoří rodinu, poodejde stranou. Když se všechny děti seskupí a nikdo nezůstane nezařazený, vyzveme děti, ať nahlas přečtou, jak se jmenují všichni členové rodiny.

Navrhneme dětem, aby společně nacvičily krátkou scénu ze života své zvířecí rodiny. Nezapomeňte na typické zvuky zvířat. V ukázce mohou mluvit lidskou řečí. Po přibližně 15 minutách si všichni sedneme do půlkruhu a sledujeme vystoupení malých herců, kteří se po skupinách vystřídají na scéně. Oceňte jejich výkony potleskem.

 

Varianta:

Děti budou při hledání dalších členů zvířecí rodiny vydávat zvuky a napodobovat pohyby zvířete, které si vylosovaly na kartičce.

 

Samec

Samice

Mládě

kůň

kobyla

hříbě

kohout

slepice

kuře

prase

prasnice

sele

býk

kráva

tele

pes

fena

štěně

kocour

kočka

kotě

beran

ovce

jehně

houser

husa

house

kačer

kachna

kachně

kozel

koza

kůzle

jelen

laň

koloušek

srnec

srna

srnče

slon

slonice

slůně

lev

lvice

lvíče

medvěd

medvědice

medvídě

vlk

vlčice

vlče

lišák

liška

lišče

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář