Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznámky ze Žákovských knížek

Zpíval si pøi hudební výchovì.

Váš syn snìdl vánoèní výzdobu v sedmém roèníku.

Držela hlavu deset minut v odpadkovém koši.

Po písemné práci snìdla tahák.

Když jsem odstartoval pøespolní bìh, utekl domù.

Odemkl dveøe tøídy tak, že nešly zamknout.

Pravidelnì chodí do školy nepravidelnì.

Zametá drobky vycpaným mývalem, a poškozuje školní pomùcky.

Pøi technických pracích vzal kovadlinu a s výkøikem “Nálet na blbý!” mi ji pustil na nohu.

Mlátí spolužáky pøes hlavu knihou, aè není její.

Zpívá mi do výkladu.

Snìdla spolužákovi pomùcky na výtvarnou výchovu.

Pøivazuje si na pantofle zrcátka, aby mohl koukat spolužaèkám pod suknì.

Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.

Svým zpìvem úmyslnì ruší hodinu zpìvu.

Lže a schválnì uvádí jiné letopoèty.

Pøi vyuèování bouchá pytlákem.

Bez dovolení padá ze židle.

Napovídá nedovoleným zpùsobem.

Bije spolužaèku deštníkem, aè není jeho.

Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.

Okusuje rohy sešitù.

Rozesmívá tøídu a mne pobuøuje.

Pomoèil uèebnici dìjepisu.

Vaše dcera si dìlá z okenního parapetu kosmetickou polièku.

Hluènì šoupe nohama.

Zrcátkem mi dìlá prasátka.

Naporcoval gumu na malé kousky, jimiž ochutil svaèinu spolužaèky.

Èmárá bez dovolení po spolužákovi.

Popadl protestujícího spolužáka a upadl s ním.

Ukousnul spolužaèce bambuli z èepice, která tímto utrpìla vzhledem.

Vyhrožuje jednotkou rychlého nasazení.

Svými vìdomostmi popírá 21. Století.

Odmítá vydat mobilní telefon s tím, že má jen jeden.

Plaší žáky vycpanými ptáky.

Leštil spolužákovi hlavu máslem.

Zamìòuje chemické znaèky.

Zabíjí mouchy míèem.

Svaèí cizí svaèiny.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář